Therapeutic Massage

Starting at $40

 

  • Swedish Therapeutic Massage¬†$75.00 – 1hr session
  • Deep Tissue Therapeutic Massage¬†$75.00 – 1hr session
  • 35 min. Therapeutic Massage – $40.00
  • 90 min. Therapeutic Massage – $100.00
  • 1hr Cranialsacral Session – $ 75.00